kontakt

rezervácie:

+421 917 927 673

adresa:

Kláštorný Pivovar


Námestie SNP 8
811 02 Bratislava

Tel.: +421 917 927 673

otváracie hodiny:

Denne od 12:00 do 24:00

Zodp. vedúci:
Martina Hlinová +421 907 717 031
Manager:
martinahlinova@slovakpub.sk