kontakt

rezervácie:

do 20 osôb:
+421 907 976 284

nad 20 osôb:
+421 918 606 865

adresa:

Kláštorný Pivovar


Námestie SNP 8
811 02 Bratislava

Tel.: +421 907 976 284

otváracie hodiny:

Denne od 12:00 do 24:00

Zodp. vedúci:
Martina Hlinová +421 907 717 031
Manager:
martinahlinova@slovakpub.sk